دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

ثبت نام در کلاس های خصوصی

  • ** مقررات آموزشگاه
  • -- رعایت کلیه موازین شرعی و آموزشی ضروری است.
  • -- هزینه تهیه کتاب، سی دی، و صدور گواهی بر عهده دانشجو می باشد.
  • -- نحوه پرداخت شهریه هر 10 جلسه یکبار قبل از شروع کلاس بوده و در صورت پرداخت 25 جلسه یکجا، شامل تخفیف خواهد شد.
  • -- برای لغو کلاس دانشجو میبایست 24 ساعت قبل از برگزاری کلاس اقدام نماید. در غیر اینصورت هزینه آن جلسه محاسبه می گردد.
  • -- هر دانشجو می تواند حداکثر سه جلسه از کلاس های خود را لغو نماید. بیش از آن، هزینه کلاس محاسبه می گردد.
  • -- شهریه پرداخت شده در کلاس های خصوصی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.