دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847
قبولی A2 فقط با گذراندن 2 ترم در موسسه زبان ادبا

قبولی A2 فقط با گذراندن 2 ترم در موسسه زبان ادبا

جناب آقای حمید رضا شجاعی دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطحA1 ..ایشون تنها با گذروندن دو ترم اول در موسسه زبان ادبا برای امتحان A2 اقدام کردن و نمره خوبی هم با توجه به گذروندن دو ترم کسب کردن .

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

سرکار خانم شکیبا اروانه از دانشجویان خوب آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا از سطح A1.1 تا پایان B1 در بخش آموزش زبان آلمانی

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

آقای دکتر بابک شکیبا از دانشجویان خوب آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا از سطح A1.1 تا پایان B1 در بخش آموزش زبان آلمانی

آقای محمد سپهر کریمی

آقای محمد سپهر کریمی

کسب نمره تافل فقط پس از گذراندن 25 جلسه کلاس در آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا در بخش آموزش زبان انگلیسی

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

سرکار خانم سمانه نوروزی دانشجوی اموزش زبان آلمانی آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا از ترم A1.1

سرکار خانم پرژین ضیایی دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطح A1

سرکار خانم پرژین ضیایی دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطح A1

جناب آقای احمد خدری دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطح A1

جناب آقای احمد خدری دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطح A1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

سرکار خانم پرستو بشکانی دانشجوی اموزش زبان آلمانی آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا از ترم A1.1