دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847
کارمند آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

کارمند آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

مدیر داخلی  آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

مدیر داخلی آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

همکاران آموزشگاه زبان های خارجی ادبا به همراه مدیریت محترم

همکاران آموزشگاه زبان های خارجی ادبا به همراه مدیریت محترم

همکاران آموزشگاه زبان های خارجی ادبا به همراه مدیریت محترم در جشن کریسمس

کلاس های آلمانی

کلاس های آلمانی

کلاس آموزش زبان آلمانی استاد شجیعی

کلاس های انگلیسی

کلاس های انگلیسی

کلاس آموزش زبان انگلیسی استاد نوروزی

کلاس های آلمانی

کلاس های آلمانی

کلاس آموزش زبان آلمانی استاد ولی خانی

کلاس های آلمانی

کلاس های آلمانی

کلاس آموزش آلمانی دکتربهرامی (معاون دپارتمان آلمانی دانشگاه شهید بهشتی)

کلاس های آلمانی

کلاس های آلمانی

کلاس آموزش زبان آلمانی استاد خدابنده

کلاس های آلمانی

کلاس های آلمانی

کلاس A1.1 استاد مولوی

کلاس انگلیسی

کلاس انگلیسی

کلاس انگلیسی استاد کریمی

کلاس های آلمانی

کلاس های آلمانی

کلاس آلمانی A1 استاد ریش سفید

کلاس های آلمانی

کلاس های آلمانی

کلاس آلمانی A1 استاد طاهری