" />">
دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی بهمراه تصویر و ترجمه فارسی

در اینجا لغات و اصطلاحات مهم و کاربردی زبان انگلیسی را بهمراه بیان ترجمه صریح آنها به فارسی در اختیار قرار داده ایم ، تا با شرکت در کلاس زبان انگلیسی ، آموزشگاه زبان انگلیسی ادبا در تهران دانش خود را در زبان انگلیسی تکمیل کنید.
اگر به آموزش زبان آلمانی هم علاقه مند هستید ، میتوانید اینجا کلیک کنید

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

اصطلاح a balatant lie یا transparent lie به معنای دروغی است که بسیار مشخص و واضح است و در زبان فارسی با اصطلاح خالی بندی یا دروغ شاخدار می شود معنی کردو


 اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

لغت sugar در آموزش زبان انگلیسی به تنهایی به معنی شکر و شیرینی معنا می شود اما اصطلاح give me some suger  یه اصطلاح است که با بوسه می شود شیرینی های زندگی را تقسیم کرد
لغات انگلیسی بهمراه تصویر

اصطلاح انگلیسی hit the books  در زبان فارسی با اصطلاح خرخونی قابل ترجه است

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

 I had hard time of it در زمانی بیان می شود که برای مسئله ای بسیار زمان گذاشتید و سخت کار کردید که در اصطلاح فارسی پدرم درآمد ترجمه مناسبی است

 اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

اصطلاح  she is of noble birth یک اصطلاح زیبا است که با او خانواده دار است یا او آدم پدر و مادر داری است به خوبی قابل ترجمه است

لغات کاربردی انگلیسی به فارسی

ضرب المثل in pig s eye  به زیبایی با جون عمت قابل ترجمه است


لغات پرکاربرد به فارسی

ضرب المثل یا اصطلاح عقدشونو تو آسمونا بستن با اصطلاح  انگلیسی match made in heaven هم معنا می باشد.

مزاحم تلفنی به انگلیسی

panking call با اصطلاح مزاحم تلفنی در فارسی معنا می شود.

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

I am all ears یه اصطلاح زیبا به معنای من سرتا پا گوشم هم معنا می باشد.

اصطاحات انگلیسی به فارسی

اگر در زبان انگلیسی به شخصی می خواهید بگید (( میشه بس کنی ؟ )) یا اینکه در مورد این مسئله میشه دیگه حرف نزنی استفاده از اصطلاح (( will you cut it out )) اصطلاح مناسبی است.

لغات انگلیسی

fancy meeting you here برای بیان ابزار تعجب از دیدن شخصی در مکانی که اصلا فکرش را نمی کنید است و با چه عجب از این طرفا به خوبی در فارسی بیان کننده است

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

دیشب نتونستم چشم رو هم بزارم یا اصلا نتونستم بخوابم با اصطلاح انگلیسی I could not sleep a wink last night هم معنا استno pain no gian ضرب المثل قدیمی و آشنای نابرده رنج گنج میسر نمیشود قابل ترجمه است

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

a friend in need is a friend indeed بیان کننده این است که دوستی و ارتباط صمیمانه در زمان های سخت مشخص و نمایان می شود و با اصطلاح دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی به خوبی بیان میشود

اصطلاح کاربردی در آموزش زبان انگلیسی

اصطلاح تو همون هستی که من میخوام با  you fit the bill قابل بیان است
لغات انگلیسی

My mind is going blank در زمانی بیان میشود که ایده تازه و یا ایده ای به ذهن نمیرسد که با اصطلاحات مغزم کار نمیکنه ، هیچی به فکرم نمیرسه به خوبی قابل بیان است 

کلمات پرکاربرد انگلیسی

It rings a bell با اصطلاح به نظرم آشنا میاد قابل بیان است

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

ضرب المثل سنگ بزرگ نشان نزدن است با barking dog never bites هم معنا میباشد که بیان کننده این است که سگی که فقط صدا میکند گاز نمیگیرد


تصویر لغات انگلیسی

when pigs fly در زمانی بیان میشود که قصد انجام کاری را ندارید و قصد زمان دادن دارید چرا که خوک هیچوقت پرواز نمیکنه با ضرب المثل وقت گل نی به خوبی قابل بیان است

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

کلمات پرکاربرد انگلیسی

count me out به معنای این است که منو به حساب نیار یا اصطلاح عامیانه دور منو خط بکش است

تصویر لغات انگلیسی به فارسی

cheer up به فارسی بیخیال و نگران نباش هم معنا میباشد

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

زمانیکه در زبان انگلیسی قصد بیان سرحال و پرانرژی بودن خود را دارید میتوانید با اصطلاح to be full of beans به خوبی بیان کنید
لغت زبان انگلیسی به فارسی

hit the ceiling بیان کننده اصطلاح از کوره در رفتن است

کلمات پرکاربرد انگلیسی
stuff your face اصطلاحی است که برای بیان پرخوری است

کلمات پر کاربرد انگلیسی به فارسی

My lips are sealed برای بیان اینکه دهانم فرص است یا اینکه من حرفی نمیزنم به خوبی قابل بیان است


آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

biting the bullet با اصطلاح دندون رو جیگر گذاشتن به خوبی بیان میشود

تصویر کلمات انگلیسی

I am rushed off my feet اصطلاحی است که در فارسی با اصطلاح وقت سرخاروندن هم ندارم هم معنا است


لغت انگلیسی به فارسی

در این عکس 10 راه بیان ابراز علاقه و دوستاشتن با اصطلاحات زبان انگلیسی بیان شده است 


لغت انگلیسی

He is one of a kind بصورت اصطلاحی کارش بیسته یا درسته بخوبی بیان می شود 

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

Beauty is in the eye of beholder با ضرب المثل علف به دهن بزی شیرین است بخوبی قابل بیان است

اصطلاح کاربردی درآموزش زبان انگلیسی

niminy piminy با اصطلاح نازک نارنجی به خوبی ترجمه میشود

اصطلاح کاربردی درآموزش زبان انگلیسی

Filthy rich در فارسی با اصطلاح خرپول مترادف است

لغت انگلیسی به فارسی

در اصطلاح با حقوقمون رو خوردن بخوبی قابل ترجمه است They violated our right 

اصطلاح کاربردی در آموزش زبان انگلیسی

اصطلاح هر جوری راحتی  با suit yourself ترجمه میشود


آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

در تصویر بالا اصطلاحات با معنا و پرکاربردی را که می شود با کلمه خوردن در زبان انگلیسی ساخت و بخوبی به کار برد را بیان کرده ایم

لغات زبان انگلیسی به فارسی

برای بیان آفرین در انگلیسی از Well done و دمت گرم از Way to go  میشود استفاده کرد

لغات زبان انگلیسی به فارسی

A cat may look at a king با ضرب المثل به اسب شاه گفته یابو در زبان فارسی قابل بیان است

کلمات انگلیسی به فارسی

A bird in the hand is worth twoin the bush  به معنای این است که یک پرنده در دست بهتر از دو پرنده در بوته ها است که با ضرب المثل سیلی نقد به از حلوای نسیه است مترادف است

لغات زبان انگلیسی به فارسی

We are even در زمان بیان بی حساب شدن به خوبی قابل استفاده می باشد

اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی به فارسی

brain drain جهت بیان فرار مغزها اصطلاح مناسبی است

کلمات انگلیسی به فارسی

She is a real ball of fire , I like her با اون یه آتیش پاره هست ، من دوسش دارم هم معنا است

لغات زبان انگلیسی به فارسی

برای بیان مردمو زنده شدن یا تا جهنم رفتم و برگشتم در زبان انگلیسی اصطلاح Go to hell and back بسیار مناسب است

آموزش زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی ادبا

When in Rome do as Romanas do در زبان فارسی به معنای این است که در زمانیکه در رم هستی هر کاری رمیان انجام میدهند انجام بده که با ضرب المثل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

کلمات انگلیسی به فارسی

I am all for it  به معنای من حسابی پایه ام یا من تماما در اختیارم قابل بیان است
کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تصویر و ترجمه فارسی

I know it from A to Z در فارسی با اصطلاح من از تمام ماجرا با خبر هستم مترادف است

کلمات انگلیسی به فارسی

Like shooting fish in a barrel  در فارسی با اصطلاح مثل آب خوردن است قابل بیان میباشد