" />">
دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

عبارات آموزش زبان انگلیسی

در اینجا سعی کردیم عبارات پرکاربرد زبان انگلیسی را که توسط آموزشگاه زبان انگلیسی ادبا تهیه شده را به رایگان بهمراه تصویر و ترجمه فارسی در اختیار شما قرار دهیم تا دانش شما در زبان انگلیسی افزایش یابد.

عبارات آموزشی در زبان انگلیسی ( پرسیدن آدرس )

آدرس پرسیدن در زبان انگلیسی

عبارات آموزشی در زبان انگلیسی با God

عبارات آموزشی در زبان انگلیسی با God

تعارف و سپاس گزاری

تعارف و سپاسگذاری

10راه ابراز ناراحتی

عبارت 10راه ابراز ناراحتی

عبارات آموزشی مربوط به آمادگی

عبارات آموزشی مربوط به آمادگی

آموزش ویژگی های افراد


آموزش ویژگی های افراد

عبارات آموزشی که با tell شروع میشود

عبارات آموزشی که با tell شروع میشود


عبارات آموزشی در زبان انگلیسی مربوط به سن


عبارات آموزشی در زبان انگلیسی  مربوط به سن +


عبارات آموزشی در زبان انگلیسی sound

عبارات آموزشی در زبان انگلیسی sound

عبارات آموزشی در زبان انگلیسی مربوط خوردن

عبارات آموزشی در زبان انگلیسی مربوط  خوردن

عبارات آموزشی زبان انگلیسی مربوط به مترادف ها

مترادف ها


عبارات آموزشی در زبان انگلیسی


عبارات آموزشی در زبان انگلیسی


عبارت آموزشی لبخند