" />">
دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

اصطلاحات روزمره آلمانی به فارسی به همراه تصویر

لغات و اصطلاحات پرکاربرد آلمانی


مرکز بین المللی آموزش زبان ادبا یک مجموعه بزرگ آموزشی  با مدیریت دکتر سعیده ادیب می باشد .آموزش زبان آلمانی از پایه را مطابق با متد سفارت آلمان در دستور کار خود قرار داده است آموزشگاه زبان های خارجی ادبا که بیشترین مهم را در آموزش زبان آلمانی را عهده دار است ، با تاکید بر یادگیری دانشجویان زبان آلمانی بر روی افعال پر کاربرد زبان آلمانی ، سعی در آموزش زبان آلمانی و بسط و توسعه زبان آلمانی در سطح A1 آلمانی و نیز لغات آلمانی سطح A1 را دارد .

این آموزش تا سطح C2 در این آموزشگاه ادامه خواهد داشت لغات ضروری زبان آلمانی موضوع مهم دیگری است که در آموزش زبان آلمانی از پایه در موسسه زبان های خارجی ادبا که مطابق با متد سفارت آلمان کار آموزش زبان آلمانی را دنبال میکند مد نظر است . 
دانشجویانی که در موسسه زبان های خارجی ادبا برای آموزش زبان آلمانی از پایه مشغول تحصیل میشوند ابتدا با الفبای زبان آلمانی و تلفظ صحیح حروف در زبان آلمانی آشنا میشوند و در ادامه آموزش زبان آلمانی با گرامر آسان زبان آلمانی آشنا میشوند و در ادامه آموزش زبان آلمانی با گرامر آسان زبان آلمانی یادگیری را ادامه میدهند . 
اساتید منتخب گروه آموزشی زبان آلمانی این موسسه که همگی از اساتید برجسته تدریس زبان آلمانی در ایران میباشند ،ابتدا گرامر آسان زبان آلمانی را به دانشجویان آموزش داده و در ادامه آن به آموزش اعداد آلمانی و تدریس تلفظ صحیح اعداد در زبان آلمانی میپردازند . کتاب آموزش زبان آلمانی این موسسه کتاب MENSCHEN میباشد که کتابی بسیار مفید در زمینه آموزش زبان آلمانی است . در این کتاب افعال پر کاربرد زبان آلمانی  و نیز لغات ضروری زبان آلمانی در کنار گرامر آسان زبان آلمانی از سطح A1 زبان آلمانی  توضیح داده شده است . دامنه این آموزش با تدریس اصطلاحات مهم زبان آلمانی گسترده شده و تا سطح C2 در مرکز بین المللی آموزش زبان ادبا ادامه می یابد . 

اعداد آلمانی و تلفظ صحیح اعداد در زبان آلمانی از ویژگیهای مهم این کتاب است . دانشجویان این رشته در کنار آشنایی با فرهنگ و زبان آلمانی با افعال پر کاربرد زبان آلمانی نیز آشنا میشوند و در کنار آموزش افعال پر کاربرد زبان آلمانی  اصطلاحات مهم زبان آلمانی را هم فرا میگیرند.
چنانچه شما بخواهید آموزش زبان آلمانی را شروع نمایید میتوانید با مراجعه به مرکز بین المللی آموزش زبان ادبا و آشنایی با کتاب آموزش زبان آلمانی با زبان آلمانی آشنا شده و آن را در مدت کوتاهی فرا بگیرید . و یا میتوانید از طریق دانلود آموزش زبان آلمانی از سایت موسسه زبان های خارجی ادبا آموزش زبان آلمانی از سطح A1 آلمانی را انجام داده و با کتاب آموزش زبان آلمانی و یا آموزش زبان از پایه آشنا شوید .
افعال پر کاربرد آلمانی مبحث مهم دیگری است که شما با مراجعه به آموزشگاه زبان های خارجی ادبا با آن در حین آموزش زبان آلمانی آشنا خواهید شد . لغات ضروری آلمانی و یا الفبای زبان آلمانی ابتدایی ترین سطح آموزش زبان آلمانی در موسسه زبان های خارجی ادبا میباشد
در شهر کوران یک چشمی پادشاه است ،.
هنگام مطالعه زبان آلمانی  به لغات و اصطلاحات زیادی در زبان آلمانی بر میخوریم که نه تنها هر یک در جای خود کار آیی خاص را دارند بلکه این لغات و اصطلاحات زبان آلمانی به ما کمک میکنند تا روان تر و مسلط تر سخن بگوییم و افرادی که از اصطلاحات زبان آلمانی در سخن گفتن استفاده میکنند،قدرت و توان و تسلط خود بر واژگان زبان آلمانی و بر واژگان اصطلاحات زبان آلمانی را به نمایش میگذارند ، در بخش اصطلاحات زبان آلمانی تعدادی از اصطلاحات زبان آلمانی همراه با معادل آنها در زبان فارسی را همراه با کاربرد آنها در زبان آلمانی آورده ایم مانند :
Under den Blinden ist der Einäugige konig
در شهر کوران یک چشمی  پادشاه است
هنگام مطالعه و آموزش اصطلاحات زبان آلمانی علاوه بر آموزش اصطلاحلات زبان آلمانی چندین نکته مهم دیگر را هم دانشجویان زبان آلمانی آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا فرا میگیرند که به اختصار به برخی از آنها اشاره میشود مثلا هنگامیکه شما اصطلاح در شهر کوران یک چشمی پادشاه است
Under den Blinden ist der Einäugige konig
را مطالعه میکنید همراه با آموزش یکی از اصطلاحات زبان آلمانی تعدادی از لغات مرتبط با این عبارت را نیز آموزش دیده و فرا میگیرید در این اصطلاح کلمه Blind  به معنای کور که به صورت جمع آوری شده یا کلمه Einäugig  به معنای یک چشمی یا حتی کلمه konig  به معنای پادشاه آورده شده است که دانشجو همراه با آموزش لغات و اصطلاحات زبان آلمانی با این عبارات نیز آشنا میگردد . نکته مهمتر و جالب تر رعایت قواعد و قوانین شیرین زبان آلمانی و تاکید بر آنها در اصطلاحات زبان آلمانی است . مثلا در همین اصطلاح میبینید که برای ترکیب "در شهر کوران "از ساختار ACUSATIVE  استفاده شده است.

بنا براین دانشجویان زبان آلمانی هنگام آموزش اصطلاحات زبان آلمانی با این ساختار های گرامری نیز آشنا شده و به راحتی میتوانند در آینده از آنها استفاده کنند و در زبان گفتگو از آنها بهره ببرند . به عبارت دیگری میتوان اشاره کرد که در آموزش اصطلاحات زبان آلمانی بسیار کاربرد داشته و معادل آن در فارسی پسر کو ندارد نشان از پدرمعادل آلمانی آن Wie der vater,so der sohn   میشود . این اصطلاح زبان آلمانی که در آن اشاره به توانمندیهای یک شخص دارد اشاره مینماید که این توانمندیها از سوی پدر به این فرزند منتقل شده است . در این اصطلاح زبان آلمانی با لغات پدر vater و پسر sohn نیز آشنا شده و علاوه بر آموزش اصطلاح زبان آلمانی با این لغات و ساختار گرامری آنها نیز آشنا میشویم . همچنین این اصطلاح زبان آلمانی که اشاره به توانمندیهای فردی دارد ، کاملا اشاره مینماید که این مهارت و توانمندی مربوط به آموزشهایی است که از سوی پدر یا کلا والدین این شخص میباشد .


اصطلاح دیگری که در اینجا آورده میشود ، اصطلاح تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها معادل آن در آلمانی ؟؟میباشد .
نکته مهم دیگری که در آموزش اصطلاحات زبان آلمانی باید به آن توجه داشت ، اینکه همیشه هر عبارتی که آموزش داده میشود و در جای معینی از آن استفاده میشود ، الزاما شامل همان لغات و کلمات در فارسی نیست ، مثلا در این اصطلاح از لغات Rauch به معنای دود و Flamme به معنای آتش استفاده شده اما معادل آن در فارسی همان اصطلاح تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها میشود نکته قابل تامل در این اصطلاح نوع بیان منفی این کلمات و لغات و ایجاد ساختاری گرامری با کلمه های منفی است . در این اصطلاح زبان آلمانی از کلمه های منفی ohne و keine استفاده شده که لغت بعدی را منفی سازی نموده است . در این اصطلاح زبان آلمانی نیز دانشجو در حین آموزش و یادگیری اصطلاحات زبان آلمانی  با نوعی ساختار منفی سازی در زبان آلمانی آشنا شده و چند لغت دیگر را هم فرا میگیرد.
کلمه های منفی کننده kein   و ohne در اصطلاحات زبان آلمانی نقش به سزایی داشته و همواره در اصطلاحات زبان آلمانی مورد استفاده واقع شده اند در این اصطلاح که کلمه kein همراه Rose  رز آمده و نیز کلمه ohne که قبل از Dornen  به معنی خار آمده  هر دو کلمه را منفی کرده و عبارت کامل آن اصطلاح بسیار زیبا و متداولی را رقم زده که علاوه بر اطلاعات گرامری که داده شد مجددا دو کلمه متضاد در زبان آلمانی را همراه با آموزش اصطلاحات زبان آلمانی یاد آوری مینماید .کلمه گل رز و خار که در کنار یکدیگر آمده اند دو کلمه متضادی است که در این اصطلاح زبان آلمانی آمده و دانشجویان زبان آلمانی با آن آشنا شده و آن را همراه با یادگیری اصطلاحات زبان آلمانی فرا میگیرند.

Bis ins kleinste
مو به مو ( بسیار دقیق و با جزییات کامل )
در این اصطلاح زبان آلمانی دانشجوی زبان آلمانی علاوه بر یادگیری یک اصطلاح زبان آلمانی و معنا و مفهوم آن در کنار کاربرد لغت و اصطلاح این عبارت آلمانی  با حروف اضافه در زبان آلمانی و کاربرد آنها در اصطلاحات زبان آلمانی آشنا میشود . همچنین نکته مهم دیگری که در این اصطلاح آمده است عبارت kleinste میباشد که به معنای کوچکترین است و این کلمه به دانشجویان زبان آلمانی در فراگیری لغات مقایسه ای بسیار کمک می نماید ، دانشجویان زبان آلمانی با آشنایی با این لغات و عبارتها قدرت روان سخن گفتن و نیز از درک مطلب بالایی در گفتگو یا شنیدن صخبتهای طرف مخاطب خود خواهند داشت . با یادگیری این اصطلاحات زبان آلمانی دانشجویان کمتر دچار خطا و یا سو تفاهم در یادگیری زبان آلمانی شده و سریعتر به منظور و هدف گوینده پی خواهد برد . 


Lugen haben kurze Beine
دروغگو کم حافظه است . 
در این اصطلاح زبان آلمانی که در کنار دیگر اصطلاحات زبان آلمانی مطرح شده و آمده است ، علاوه بر آنکه دانشجو با اسم Loügen به معنای دروغگو آشنا میشود ، با فعل haben  که مانند فعل Sein  از پر کاربرد ترین افعال آلمانی میباشند آشنا میشود . و صرف این فعل را همراه با اسم  Lügen  فرا گرفته و آموزش میبیند . و نیز همانطور که قبلا هم مطرح گردید چه بسا  بعضی از اصطلاحات زبان آلمانی باشند که کلمات آن دقیقا منطبق با آن اصطلاح در زبان فارسی یا زبان دیگر نباشند . 
مثلا در این اصطلاح از عبارت پاکوتاه در زبان آلمانی استفاده شده که مترادف آن در زبان فارسی همان عبارت کم حافظه می باشد ، لذا دانشجویان زبان آلمانی هم با اسم Bein به معنای پا آشنا شده و هم با صفت kurz که به معنی کوتاه می باشد . 
Wer den kern haben will
Muss die nuss knacken
هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد .
این عبارت و اصطلاح زبان آلمانی نیز یکی از اصطلاحاتی است که هر چند معنی و مفهوم آن در فارسی مطابق با عبارت هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد، می باشد اما در بررسی لغت به لغت اصطلاح یاد شده با اسامی و افعال دیگری آشنا می شویم که بررسی هر یک از آنها شاید خالی از لطف نباشد ، مثلا کلمه kern که به معنای هسته و مرکز و مغز هر چیز است آمده و کلمه denبه آن ساختار Akkusative داده است . همچنین فعل haben که در بخشهای قبلی نیز اشاره کردیم از فعلهای بسیار پر کاربرد زبان است در کنار فعل willآمده و اهمیت و تاکید بخش اول این اصطلاح زبان آلمانی از فعل mussen استفاده شده که جددا تاکید روی انجام کار و التزام به انجام کار برای رسیدن به هدف دارد و نیز اسم Nussبه معنای گردو و یا میوه های نفر دار که در بخش دوم این اصطلاح آمده به همراه فعل Knacken به معنای شکستن آمده و در مجموع عبارت زیبا و پرطرفداری را شکل داده و کاربرد زیادی در بین افرادی که به زبان آلمانی سخن میگویند دارد.

EINE SCHWABE MACHT 
NOCH KEINE SOMMER
با یک گل بهار نمیشود . 
بدیهی است فصل بهار و رویش جوانه ها همواره با رویش گل و گیاه و عطر گلهای آن می باشد . و بقول معروف هر چیزی را از نشانه های آن باید شناخت . معرف فصل بهار نیز گل و گیاهان خوشبو فراوان آن هست و هر جا که انسان گل و گیاه و سبزه فراوانی میبیند یاد بهار و فصل خرمی و سرسبزی می افتد . حال اگر قرار باشد تنها با یک گل بخواهیم فصل بهار را معرفی کنیم قطعا موفق نشده و شاخص اصلی این فصل را از دست داده ایم و اگرهم با دیدن یک شاخه گل بیاد فصل بهار و طراوت و شادابی آن نمی افتد و هر چند گل هر جا که باشد با خود طراوت و زیبایی خاص خود را به همراه خواهد داشت ولی شاخصه اصلی فصل بهار گلهای بسیار و سبری و طراوت خواهد بود. لذا برای معرفی هر چیز خاص دیگر هم باید شاخصه های آن موضوع خاص را کامل بیان کرد تا شنونده از قصد و نیت ما مطلع گردد یا اگر مبادرت به کار می ورزیم باید تمام اسباب و علل آن کار را بصورت کامل و جامع فراهم آوریم تا مخاطبین ما نسبت به آن موضوع اشراف و وقوف کامل یاقته و ما نیز در انتقال مطلب موفق و توانا باشیم . در این اصطلاح زبان آلمانی نیز به صزاحت به این موضوع اشاره شده . هر چند بگونه ای دیگر و از اسم Der Sommer  به معنای تابستان استفاده نموده است . در این اصطلاح از قید noch برای تاکید بیشتر در این اصطلاح استفاده شده است . همچنین ضمیر keine که قبل از اسم تابستان Der Sommer   آمده است  آن را منفی نموده و دانشجویان زبان آلمانی به راحتی می توانند هم به معنا و مفهوم این اصطلاح زبان آلمانی پی ببرند و هم کاربرد افعال قید و دیگر قسمتهای یک جمله را آموزش دیده و با رعایت قوانین گرامری و دستوری آن را در محاوره های روزانه استفاده نمایند .


Wie du mir,so ich dir

چیزی که عوض داره گله نداره

در این اصطلاح زبان آلمانی که از ضمیر du استفاده شده است ، دانشجویان زبان آلمانی علاوه بر آشنایی با یکی ازاصطلاحات زبان آلمانی ، با انواع ضمیر در زبان آلمانی نیز آشنا می شوند . ضمیر du که ضمیر دوم شخص مفرد است در حالت دوستانه بکار میرود و معنایی شبیه تو در فارسی دارد و زمانی در جمله بکار می رود و استفاده می شود که خواسته باشیم به فاعل جمله اشاره نمائیم ، در این عبارت از ضمیر دیگری استفاده شده که ضمیر مفعولی ؟ مربوط به اول شخص مفرد است ضمیر mirبه معنی برای من یا به من یک ضمیر بسیار پر کاربرد در زبان آلمانی است این ضمیر در زبان آلمانی برای اول شخص مفرد بکار می رود و معادل خیلی دقیقی در فارسی ندارد اما با توجه به  نقش این ضمیر در جمله می تواند همان معنای من را یا برای من داشته باشد . ضمیر دیگری که در این اصطلاح آلمانی استفاده شده ضمیر ich که ضمیر شخصی اول شخص مفرد است و معمولا هنگام سخن گفتن اول شخص مفرد از آن بسیار استفاده می شود مانند Ich heisse saman یعنی من سامان هستم یا مثلا Ich lerne Deutsch یعنی من آلمانی را می آموزم / یاد میگیرم .

آخرین کلمه یا آخرین ؟ که در این اصطلاح زبان آلمانی استفاده شده است ضمیر مفعولی داتیو و مربوط به دوم شخص مفرد است یعنیdirکه به معنی برای تو  یا تورا می باشد و معمولا در جمله بصورت غیر مستقیم استفاده می شود مثلا

Ich gebe dir dieBlumen  یعنی من این گلها را به تو می دهم .

شاید در همین اصطلاح که یکی از پر طرفدار ترین اصطلاحات زبان آلمانی است اهمیت ، نقش و کارکرد هریک از اجزا جمله را جدای از معنا و مفهوم این اصطلاح متوجه شده باشید .عبارتی که تنها 6 کلمه دارد ،4 عنصر آن از ضمیر (از انواع مختلف) تشکیل شده و هنگامی که اینها در کنار هم با رعایت قواعد گرامری قرار میگیرند ترکیبی زیبا را تشکیل می دهند .

Wo ein ist/ist auch ein weg

خواستن توانستن است

این اصطلاح که به سعی و تلاش انسان در رسیدن به هدف اشاره دارد ،همه احتمالات و جزییات و حاشیه ها را رها کرده و تاکید بر انجام کار و اصل مطلب  دارد .یعنی مادامی که انسان هدف بزرگی را در سر بپروراند و قصد واقعی انجام کاری را نداشته باشد به آن هدف نخواهد رسید . این اصطلاح پر طرفدار زبان آلمانی که بین اصطلاحات زبان آلمانی کمی ممتاز تر به نظر می رسد اشاره می نماید چنان که خواستی به هر هدفی برسی باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنی و این مهم هیچگاه اتفاق نمی افتد مگر آنکه  واقعا دوستدار آن هدف باشی و از ته دل بخواهی که به آن هدف برسی و هیچ هدفی در زندگی وجود ندارد که تو نتوانی به آن برسی تنها همت و سعی و تلاش تو است که تو را به هدف خواهد رساند . این اصطلاح زبان آلمانی اینگونه اشاره می نماید که هر گاه نیازی مطرح می شود و هر گاه کسی در جستجوی هدفی است ، همیشه راهی هم برای رسیدن به آن خواسته یا آن هدف می یابد ،آنچه مهم است تلاش هر یک از ما برای رسیدن به خواسته ها و هدفهایمان است .

Jemanden au?   Händen tragen

ناز کسی را کشیدن

این اصطلاح زبان آلمانی که در بین اصطلاحات زبان آلمانی چه در روابط عاطفی و اجتماعی و چه در روابط اداری و کاری و شغلی گاهی مورد استفاده قرار می گیرد نگاه بسیار ظریفی به نوع روابط بین افراد دارد. این نوع نگاه که بر خواسته از نیاز یک شخص به توجه طرف مقابل می باشد ، توضیح می دهد که نه تنها در روابط عاطفی و اجتماعی بلکه گاهی در روابط اداری و شغلی نیز این نوع رابطه بوجود آمده و برای حفظ برخی از موقعیتها نیاز به این نوع رابطه احساس میشود و گاه تا آنجا پیش می رود که مدیریت یک مجموعه برای بهبود شرایط یا حفظ موقعیت خود یا مجوعه تحت نظرش این رفتار را اعمال کرده و آنگاه در مورد بعضی از افراد این اصطلاح کاربرد پیدا می نماید .