" />">
دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی
برگزاری کلاس های گروهی برای آموزش زبان ترکی استانبولی همراه با استاد بسیار باتجربه و لهجه اصیل جناب آقای ساسان مبرز . در کلاس های گروهی کتاب یدیکلیم تدریس میشود .
آموزش زبان ترکی استانبولی در موسسه زبان ادبا به صورت گروهی و هر ترم 20 جلسه نود دقیقه میباشد.