" />">
دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

قبولی A2 فقط با گذراندن 2 ترم در موسسه زبان ادبا

جناب آقای حمید رضا شجاعی دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطحA1 ..ایشون تنها با گذروندن دو ترم اول در موسسه زبان ادبا برای امتحان A2 اقدام کردن و نمره خوبی هم با توجه به گذروندن دو ترم کسب کردن .