" />">
دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

جلسه مدیریت مرکز بین المللی زبان ادبا با دانشجویان آموزش زبان آلمانی

جلسه مدیریت مرکز بین المللی زبان ادبا با دانشجویان آموزش زبان آلمانی
جلسه مدیریت مرکز بین المللی زبان ادبا -سرکار خانم سعیده ادیب-  با دانشجویان آموزش زبان آلمانی سطح A2.2