" />">
دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

مدیران پیروز- خانم ادیب و آقای احد عظیم زاده -

همایش چشم انداز کسب و کار و کار آفرینی در افق 1404  انتخاب مدیر عامل آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا به عنوان کار آفرین نمونه همراه با احد عظیم زاده ابداع کننده فرش گرد در ایران و آقای  شاهکار مدیر عامل شرکت اسنپ.تهران دی ماه  1395 سالن اجلاس