" />">
دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

اهدا لوح و تندیس کار آفرین نمونه در افق 1404

اهدا لوح و تندیس کار آفرین نمونه به مدیر عامل موسسه زبان های خارجی ادبا -سرکار خانم سعیده حسینی ادیب _در  همایش چشم انداز کسب و کار و کار آفرینی در افق  1404توسط جناب آقای دکتر زارع - رییس فراکسیون ایران در افق 1404مجلس شورای اسلامی -همراه با دیگر مدیران کشوری .تهران دی ماه  1395 سالن اجلاس